شرایط معافیت مشمولان

آنچه بايد مشمولان بدانند(ويژه مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور)

شرايط معافيت مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور

مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور درصورت داشتن شرايط زير و با پرداخت مبلغ 10 ميليون تومان مي‌توانند از معافيت خدمت وظيفه عمومي درقبال پرداخت وجه استفاده نمايند.

    1- قبل از تاريخ 29/12/1382 از كشور خارج شده باشند.
    2- حداقل دوسال در خارج از كشور اقامت و سكونت داشته باشند.
    3- در هر مرحله حداقل 9ماه در خارج از كشور سكونت داشته باشند.
چند نكته مهم:
    1- مبناي محاسبه اقامت دو ساله در خارج از كشور، بعد از سن 13سالگي مشمول خواهد بود.
    2- مشمولاني كه از تاريخ ابلاغ اوليه مقررات فوق (4/11/82) حداكثر سه‌سال قبل از سن مشموليت وارد كشور شده‌اند، در شمول مقررات قرار مي‌گيرند ليكن كساني كه قبل از تاريخ مذكور (4/11/82) و در زير سن مشموليت وارد كشور شده باشند، در شمول اين مقررات قرار نمي‌گيرند.
    3- تاييد اقامت و سكونت در خارج از كشور به عهده نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران (سفارت و يا كنسول‌گري‌ها) در كشورهاي محل سكونت مشمولان مي‌باشد و پس از آن مي‌بايست به تاييد وزارت امور خارجه (اداره كل امور ايرانيان) برسد.
    4- معافيت مذكور شامل مشمولاني كه به خدمت اعزام شده و فرار كرده‌اند نمي‌شود مگر آنكه به جرم فرار آنها رسيدگي شده و تسويه حساب ارايه نمايند.
مدارك مورد نياز:
    1- گواهي سكونت حداقل دوسال در خارج از كشور
    2- سه قطعه عكس رنگي 3×2 تمام رخ با زمينه كاملاً سفيد كه مشخصات مشمول در پشت آن درج شده باشد.
    3- دو نسخه فتوكپي برابر اصل از شناسنامه مشمول (در صورتي كه توضيحات داشته باشد از تمام صفحات كپي ارايه شود).
    4- در صورتي كه معافيت از طريق وكيل قانوني مشمول پيگيري مي‌شود، اصل وكالتنامه، اصل شناسنامه و فتوكپي شناسنامه وكيل نيز بايد ارايه شود.
    5- گواهي آخرين مدرك تحصيلي (در صورتي كه مدرك تحصيلي در خارج از كشور اخذ شده باشد ترجه رسمي آن بايد ارايه گردد).
    6- فتوكپي كارت ملي
    7- فتوكپي برابر اصل گذرنامه يا گذرنامه‌هاي مشمول كه تردد با آنها انجام شده است.
    8- پرداخت هزينه‌هاي مربوط و ارايه فيش آن
مراحل رسيدگي به تقاضاي معافيت كفالت مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور
    1- مراجعه مشمول به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل سكونت يا نزديكترين نمايندگي در خارج از كشور.
    2- تكميل فرمهاي مربوط و ارائه مدارك خواسته شده به نمايندگي.
    3- ارسال كليه مدارك از طريق دفتر نمايندگي به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران.
    4- تاييد مدارك رديف سوم از سوي وزارت امور خارجه و ارسال آن به سازمان وظيفه عمومي ناجا.
    5- بررسي مدارك، تكميل پرونده و ارجاع آن به هيئت رسيدگي.
    6- پرداخت هزينه‌هاي مربوط به صدور كارت معافيت و تحويل كارت به مشمول . افرادي كه شرايط معافيت كفالت را نداشته باشند برگه اعزام به خدمت براي آنها صادر خواهد شد.
شرايط احراز معافيت كفالت:
افرادي كه داراي هر يك از شرايط زير باشند مي‌توانند از معافيت كفالت استفاده نمايند.
    1- پدر بالاي 59 سال سن.
    2- پدر كمتر از 59 سال سن اما نيازمند مراقبت.
    3- مادر فاقد همسر.
    4- جد فاقد فرزند ذكور و اناث و نيازمند مراقبت (پدربزرگ پدري و مادري).
    5- جده فاقد همسر و فرزند ذكور و اناث (مادربزرگ پدري و مادري).
    6- برادر بيش از 18 سال فاقد پدر، همسر و فرزند و نيازمند مراقبت.
    7- خواهر بيش از 18 سال فاقد پدر، همسر و فرزند و نيازمند مراقبت.
    8- خواهر مجرد فاقد پدر.
    9- برادر يا خواهر صغير.
    10- قانون جامع حمايت از حقوق معلولان.
مراحل رسيدگي به ادعاي بيماري مشمول يا كسان مشمول ساكن خارج از كشور (معافيت پزشكي) در حال حاضر رسيدگي به معافيت پزشكي مشمولان يا اعلام نظر درخصوص بيماري بستگان مشمول، توسط شوراي پزشكي واحدهاي وظيفه عمومي در داخل كشور صورت مي‌گيرد ليكن به منظور تسهيل در روند رسيدگي به معافيتهاي پزشكي مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور و جلوگيري از تردد و مسافرتهاي غيرضروري كه باعث اتلاف وقت و هزينه‌هاي زياد مي‌شود با هماهنگي‌هاي بعمل آمده با مراجع ذيربط مقرر گرديده اين امور نيز در نمايندگي‌هاي منتخب جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور صورت گيرد كه برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي توجيه پزشكان معين انجام شده و چگونگي آن پس از هماهنگي‌هاي مربوط به شرح ذيل خواهد بود:
    1- مراجعه مشمول به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل سكونت يا نزديكترين نمايندگي در خارج از كشور.
    2- تكميل فرمهاي مربوط و ارائه مدارك خواسته شده به نمايندگي.
    3- پرداخت هزينه‌هاي مربوط.
    4- تعيين نوبت براي مشمول جهت شركت در جلسه معاينه پزشكي از سوي نمايندگي.
    5- اخذ نظريه تخصصي از بيمارستان تعيين شده در خارج از كشور و شركت در جلسه پزشكان معين (در صورت نياز).
    6- تنظيم نظريه پيرامون وضعيت جسمي و بيماري مشمول يا كسان مشمول با تاييد نمايندگي.
    7- ارسال كليه مدارك از طريق نمايندگي به وزارت امور خارجه.
    8- تاييد و ارسال مدارك رديف هفت از طريق وزارت امور خارجه به سازمان وظيفه عمومي ناجا.
    9- بررسي و طرح پرونده در شوراي پزشكي مركز وظيفه عمومي تهران بزرگ و صدور راي.
    10- اعلام نتيجه راي شوراي پزشكي به وزارت امور خارجه يا وكيل قانوني مشمول براي پرداخت هزينه‌هاي درنظر گرفته شده.
    11- صدور كارت معافيت و تحويل آن به وزارت امور خارجه يا وكيل قانوني مشمول.
در صورت منفي بودن راي شوراي پزشكي، برگ اعزام براي مشمول صادر و به وزارت امور خارجه يا وكيل قانوني مشمول تحويل خواهد شد.
مراحل رسيدگي به درخواست معافيت دانش‌آموزي مشمولان ساكن خارج از كشور
    1- دريافت گواهي اشتغال به تحصيل از مدرسه محل تحصيل و تاييد آن در قالب فرم مربوط از سوي وزارت امورخارجه و مركز امور بين‌الملل و مدارس خارج از كشور (وابسته به وزارت آموزش و پرورش ايران) و ارايه مدارك ذكر شده به سازمان وظيفه عمومي ناجا.
    2- صدور معافيت تحصيلي دانش آموزي براي مشمول و ارائه آن به مركز امور بين‌الملل و از آن طريق به پليس گذرنامه براي تردد مشمول به داخل كشور .
توضيح:برابر ماده 19 آيين نامه اجرايي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه عمومي، دانش‌آموزاني كه قبل از رسيدن به سن مشموليت از كشور خارج و در دوره دبيرستان مشغول به تحصيل شده باشند در صورتي كه تحصيل آنان واجد شرايط مشمولان مشابه در داخل كشور بوده و مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد مي‌توانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند.
مراحل رسيدگي به درخواست معافيت دانشجويي مشمولان ساكن خارج از كشور
    1- دريافت گواهي اشتغال به تحصيل از دانشگاه محل تحصيل و تاييد آن در قالب فرم مربوط از سوي وزارت علوم تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ارائه آن به سازمان وظيفه عمومي ناجا.
    2- صدور معافيت تحصيلي دانشجويي و ارائه به وزارت‌خانه‌هاي مذكور و از آن طريق به پليس گذرنامه براي تردد مشمول به داخل كشور .
توضيح: طبق ماده 21 آيين نامه اجرايي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه عمومي، مشمولاني كه در خارج از كشور موفق به اخذ ديپلم شده باشند چنانچه در رشته‌هاي مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري، يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و برابر مقررات و ضوابط آن وزارتخانه‌ها مشغول به تحصيل شده يا بشوند تا رسيدن به درجه دكتري مي‌توانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند.
تردد مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور
    1- كليه كساني كه قبل از تاريخ 29/12/82 از كشور خارج شده‌اند، مي‌توانند سالي يكبار و حداكثر بمدت 3ماه به كشور تردد نمايند .- مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور كه قصد دارند بصورت ترانزيت وارد فرودگاه‌هاي كشور شوند و گذرنامه آنان ممهور به مهر ترانزيت مي‌شود اجازه دارند در هر سال يكبار از امتياز ترانزيت نيز استفاده نمايند.
    2- دانشجوياني كه تا پايان شهريور ماه 1385 از كشور خارج شده و در يكي از دانشگاه‌هاي معتبر جهان و مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت اشتغال به تحصيل دارند، مي‌توانند سالي دو بار جمعاً حداكثر بمدت سه ماه به كشور تردد نمايند.

مشمولان غایب

مشمولان غایب چه كسانی هستند ؟

براساس قانون و اعلام سازمان وظیفه عمومی افراد زیر به عنوان مشمول غایب محسوب می‌شوند:
1. مشمولان خدمت وظیفه عمومی كه برای رسیدگی و یا اعزام احضار می شوند و  در مهلت مقرر كه از طرف سازمان وظیفه عمومی اعلام شده خود را معرفی نکنند.
2. دارندگان معافیت موقت چنانچه حداكثر پس از یك ماه از خاتمه مدت اعتبار خود را معرفی نكنند.
3. دارندگان برگه اعزام به خدمت چنانچه در موعد اعزام تعیین شده خود را معرفی نكنند.
4. مشمولان دیپلم و پیش دانشگاهی حضوری در صورتی كه در مهلت های قانونی- كه بر اساس تاریخ تولد و زمان اخذ مدرك تحصیلی آنان تعیین شده است، مدارك خود را برای معرفی ارسال نکنند.
5. مشمولان فارغ التحصیل (فوق دیپلم و بالاتر) چنانچه تا 6 ماه پس از فراغت از تحصیل خود را معرفی نكنند.
6. دانشجویان انصرافی ،اخراجی و ترك تحصیل کرده از دانشگاه ها، چنانچه تا 4 ماه پس از تاریخ انصراف، اخراج و ترك تحصیل خود را معرفی نکنند.
7. مشمولانی كه در مقاطع مختلف تحصیلی بیش از سقف مجاز ادامه تحصیل داده باشند.
8. مشمولانی كه بصورت داوطلب آزاد (متفرقه) ادامه تحصیل داده و تحصیل آنان تا بعد از موعد قانونی اعزام ادامه داشته باشد.

تذكر: مشمولانی كه در مهلت قانونی درخواست معافیت پزشكی و یا كفالت داده و در مراحل رسیدگی پزشكی و كفالت قرار گرفته‌اند و از روی عمد و یا بدلیل قصور در پیگیری پرونده و عدم حضور در جلسات شورای پزشكی و هیئت كفالت، باعث طولانی شدن مراحل رسیدگی شده اند ، چنانچه رای شورای پزشكی یا هیئت رسیدگی كفالت، به سرباز بودن آنان صادر شود، در این صورت در حكم مشمولان غایب بوده و برای آنها برگ اعزام با غیبت صادر خواهد شد.

 

معافيت هاي سني افراد

مشمولان به شايعات مربوط به افزايش سقف معافيتهاي سني توجه نكنند!!
    گروه ناجـــــــا-رئيس اداره اجتماعي سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي خطاب به مشمولان خدمت سربازي تأکيد کرد:فقط متولدين تا پايان سال 1354 از خدمت دوره ضرورت معاف مي باشند.

    به گزارش پايگاه خبري پليس،سرهنگ فرهاد عرب با اعلام اين خبر افزود:شايعات منتشر شده در مورد افزايش سقف معافيتهاي سني اساساً كذب و غير موثق مي باشد.

    وي تصريح کرد:همانطور كه اخيراً توسط اين سازمان اطلاع رساني شده فقط متولدين تا پايان سال 1354 كه داراي مدارك تحصيلي زير ديپلم تا ليسانس مي باشند مي توانند از معافيت رهبري استفاده نمايند.

    رئيس اداره اجتماعي سازمان وظيفه عمومي خاطرنشان کرد:همچنين متولدين تا پايان سال 1352 داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس ، متولدين تا پايان سال 1350 داراي مدرك تحصيلي دكتري غير پزشكي و همچنين متولدين تا پايان سال 1344 داراي مدرك تحصيلي دكتري پزشكي و دامپزشكي مي توانند از اين نوع معافيت استفاده نمايند.

فراخواندن مشمولان به خدمت سربازی

سازمان وظيفه عمومي مشمولان را به خدمت سربازي فرا خواند
     گروه ناجـــــــا-سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي با صدور اطلاعيه اي مشمولان ديپلم و زير ديپلم را در خرداد ماه جاري به خدمت سربازي فرا خواند.
به گزارش پايگاه خبري پليس، متن اطلاعيه سازمان وظيفه عمومي بدين شرح مي باشد:
      به اطلاع كليه مشمولان ديپلم و زير ديپلم (غايب و غيرغايب) و متولدين سال هاي 1355 تا پايان سال 1371 كه برگه اعزام به خدمت از سازمان وظيفه عمومي ناجا به تاريخ 18و19 خرداد ماه 1390 دريافت داشته اند براي اعزام به خدمت به نحوه ذيل اقدام نمايند.

1- در تهران( مشمولان ساكن تهران بزرگ)

     كليه مشمولان ديپلم غائب و غير غائب كه زمان اعزام آنها در برگه هاي اعزام به خدمت صادره از سازمان وظيفه عمومي ناجا خرداد ماه سال 1390 قيد گرديده است در ساعت 6 صبح روز چهارشنبه مورخ 18/3/1390 و كليه مشمولان عادي(زير ديپلم) غايب و غير غايب در ساعت 6 صبح روز پنج‌شنبه مورخ 19/3/1390 به محل و مراكزي كه توسط سازمان وظيفه عمومي ناجا در قالب برگ محل مراجعه ابلاغ گرديده است حضور پيدا نموده تا به خدمت دوره ضرورت اعزام گردند.

2- در استانها( مشمولان ساكن شهرستانها)

     كليه مشمولان ديپلم غائب و غير غائب كه زمان اعزام آنها در برگه هاي اعزام به خدمت صادره از سازمان وظيفه عمومي ناجا خرداد ماه سال 1390 قيد گرديده است در ساعت 7 صبح روز چهار‌شنبه مورخ 18/3/1390 و كليه مشمولان عادي(زير ديپلم) غايب و غير غايب در ساعت 7صبح روز پنج‌شنبه مورخ 19/3/1390 به معاونت وظيفه عمومي استان محل سكونت مراجعه تا به خدمت دوره ضرورت اعزام گردند.

     لذا آن دسته از مشمولاني كه به هر دليل تاكنون موفق به دريافت برگ اعلام محل مراجعه نگرديده اند مي توانند به نزديكترين دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+10) مراجعه و نسبت به دريافت برگ مذكور اقدام و براساس اطلاعات مندرج در آن رفتار نمايند.

 

شرایط کسر خدمت مشمولان

مدت زمان خدمت در سال90 و شرایط کسر خدمت
     مدت خدمت سربازي در سال 90 نيز همچنان 18 ماه خواهد بود. سردار موسي کمالي با اعلام اين مطلب افزود: براي مشمولان ليسانس يک ماه، فوق ليسانس دو ماه،دکترا سه ماه و همچنين خدمت در مناطق عملياتي و امنيتي دو ماه و مناطق محروم و بدآب و هوا يک ماه کسر مي گردد.

وي اضافه کرد:با پيشنهاد ستاد کل نيروهاي مسلح و موافقت مقام معظم فرماندهي کل قوا مهلت اجراي مقررات ايثارگران و امدادجويان با تغييراتي تا پايان اسفند 1390 به مدت يک سال تمديد شد.

 جانشين اداره منابع ستاد کل نيروهاي مسلح تصريح کرد:مدت خدمت محققين فوق ليسانس و بالاتر به ازاي تحقيق يا اختراعي که در خصوص مسايل نيروهاي مسلح و انرژي اتمي ارايه نمايند بر اساس ضوابط ابلاغي از سوي ستاد کل دو ماه تا پايان خدمت کسر مي شود.

 سردار کمالي با اشاره به اينکه مدت خدمت مشمولان ليسانس يک ماه،فوق ليسانس دو ماه،دکتري سه ماه و فوق دکترا چهار ماه کسر مي گردد،خاطرنشان کرد:سربازان متأهل غير غائب در استان هاي محل سکونت خود بکارگيري مي شوند.

 وي با بيان اينکه برنامه اي براي معافيت گروهي از مشمولان غائب و ويا بخشش آنان وجود ندارد،افزود: برخورد با مشمولاني که به قانون تمکين نرکده اند در سال 90 تشديد خواهد شد و چنانچه افراد فوق خود را معرفي کنند و در حين خدمت حسن انجام خدمت داشته باشند تمهيداتي جهت بخشش اضافه خدمت آنان از سوي فرماندهان و مسؤولان انديشده شده است.

 جانشين اداره منابع ستاد کل نيروهاي مسلح در ادامه گفت:طرح اصلاح مواردي از قانون خدمت وظيفه عمومي که در مهرماه 88 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده به دليل ايراد بار مالي شوراي نگهبان همچنان منتظر اظهار نظر دولت مي باشد.

 سردار موسي کمالي در نشست خبري اعلام آخرين تغييرات قانون خدمت وظيفه با بيان اين مطلب افزود: در گذشته مشمولان فوق ليسانس و بالاتر به ازاء ارائه پروژه تحقيقاتي به مدت يکسال از کسب خدمت برخوردار مي شدند.در قانون جديد اين افراد مي توانند با ارائه پروژه تحقيقاتي در زمينه نيروهاي مسلح و انرژي اتمي کارت پايان خدمت دريافت کنند.

وي با اشاره به تمديد مهلت اجراي قانون ايثارگران و امدادجويان تصريح کرد: به پيشنهاد ستاد کل نيروهاي مسلح و موافقت رهبر فرزانه انقلاب مهلت اجراي قانون ايثارگران و امدادجويان با تغييراتي تا پايان سال 90تمديد شد. افراد واجد شرايط مي توانند به مراکز مراجعه و از تسهيلات اين قانون استفاده کنند.

 کمالي از کاهش کسب خدمت سابقه جبهه خبر داد و افزود: در گذشته کساني که کمتر از 30ماه سابقه جبهه داشتند يکي از فرزندان آنها از 18ماه کسر خدمت بهره مند مي شد . اين در حالي است که در قانون جديد اين مهلت محدود شده و حداکثر کسر خدمت براي رزمندگان 9ماه و جانبازان8 ماه است . بصورتيکه اگر رزمنده اي 9تا11ماه در جبهه حضور داشته باشد از3 ماه کسر خدمت، 12تا14ماه حضور 4ماه کسر خدمت، 15تا17ماه حضور در جبهه 5ماه کسر خدمت، 18تا20ماه 6ماه کسر خدمت و 27 تا29حضور 9ماه کسر خدمت بهره مند خواهند شد.

 وي ادامه داد:اين در حالي است که رزمندگاني که بيش از 30ماه خدمت در جبهه دارند يکي از فرزندان آنها معاف مي شوند و در صورتيکه داراي 60ماه حضور درجبهه باشند 2فرزند آنها معاف خواهد شد. همچنين در قانون جديد جانبازان زير 15درصد نيز با توجه به ميزان جانبازي از تسهيلاتي برخوردار مي شوند.

 جانشين نيروي انساني ستاد کل نيروهاي مسلح با بيان اجراي تغييراتي در قانون کارت ايثارگري تصريح کرد: فرزندان خانواده ايثارگراني که در گذشته کارت دريافت کرده اند، اگر تا پايان سال 89 از محل زندگي خود هجرت کرده باشند مي توانند کارت را باطل کرده تا فرزند ديگر خانواده از اين کارت استفاده کنند.

وي با اشاره به اعتبار گواهي هاي صادر شده در سال 89تصريح کرد: اگر فردي در اسفندماه 89گواهي کسر خدمت جبهه گرفته باشد، ميزان کسر خدمت بر اساس سال گذشته محاسبه مي شود. همچنين تمامي گواهي هاي صادر شده در سال 88 و 89 داراي اعتبار بوده و قوانين افراد داراي گواهينامه براساس سال صدور اجرا مي شود.

کمالي مدت انجام خدمت وظيفه را 18ماه اعلام و خاطر نشان کرد: در سال 90نيز مدت خدمت وظيفه تغيير نخواهد کرد. اما در پايان سال 90 بررسي هاي تخصصي در خصوص مدت خدمت وظيفه صورت خواهد گرفت و شايد اين ميزان به 24ماه افزايش و يا همان 18ماه باقي بماند.

جانشين نيروي انساني ستاد کل نيروهاي مسلح با اشاره به عدم اجراي قانون اصلاح مواد قانون خدمت وظيفه تصريح کرد: اين قانون در مهر ماه 88 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد اما شوراي نگهبان ايراداتي را به يکي از ماده هاي آن به دليل بار مالي وارد کرد. بعد از آن جلساتي را با نمايندگان دولت برگزار کرديم و مقرر شد بار مالي طرح را 600ميليارد تومان در سال کاهش دهيم. هم اکنون منتظر تصويب اين قانون در هيئت دولت هستيم.

وي با رد شايعاتي مبني بر بخشش مشمولان غايب و اضافه خدمت آنها تصريح کرد: نيروهاي مسلح هيچ غايبي که داراي اضافه خدمت است، نمي بخشد و اين امر جزء برنامه هاي ما نيست. افرادي که مرتکب غيبت شدند بايد به خدمت وظيفه خود را انجام دهند. اگرچه در حين خدمت تسهيلاتي براي مشمولان غايب در نظر گرفته خواهد شد و در صورت حسن انجام خدمت اضافه خدمت آنها بخشيده مي شود.

کمالي از بکارگيري 500مشمول ليسانس در طرح معافيت نخبگان خبرداد و تاکيد کرد: به غير از نخبگان 300مشمول داراي مدرک دکتري در طرح پروژه هاي تحقيقاتي شرکت مي کنند تا از معافيت خدمت وظيفه بهره مند شوند. همچنين مشمولان فوق ليسانس و بالاتر مي توانند ضمن حضور در اين پروژه از 2ماه کسر خدمت تا معافيت دائم بهره مند شوند.

جانشين نيروي انساني ستاد کل نيروهاي مسلح با اعلام صدور کارت هوشمند پايان خدمت تاکيد کرد: صدور کارت پايان خدمت و معافيت در سازمان وظيفه عمومي متمرکز شده و ديگر هيچ ارگاني حق صدور کارت پايان خدمت را ندارد. در سه نخست سالجاري تمامي کارتها به صورت هوشمند صادر مي شود ضمن اينکه طي فراخواني کارت پايان خدمت مشمولان پس از سال 54 تعويض و هوشمند مي شود از اين طريق مي توانيم با افراد داراي کارت جعلي برابر قوانين و مقررات برخورد کنيم.

وي از شناسايي سالانه 5هزار دارانده کارت جعلي پايان خدمت خبر داد و تاکيد کرد: هر ساله باندهاي متخلفي در اين زمينه شناسايي و دستگير مي شوند اين در حالي است که با تعويض کارتهاي پايان خدمت افراد متخلف شناسايي خواهند شد، همچنين سالانه 50تا60هزار سرباز فراري و داراي غيبت از سوي ستادکل نيروهاي مسلح دستگير مي شوند. امسال طرح تشديد برخورد با سربازان غايب و فراري را در دستور کار خود داريم.

کمالي با اشاره به کاهش کسر خدمت بسيجيان خاطر نشان کرد: درگذشته بسجيان از يک سال کسر خدمت برخوردار مي شدند اين در حالي است که در قانون جديد اين ميزان به 6ماه کاهش يافت.

جانشين نيروي انساني ستاد کل نيروهاي مسلح با اعلام عدم اجراي قانون تسهيل ازدواج براي سربازان تاکيد کرد: براساس اين قانون بايد حقوق سربازان متاهل 2برابر ديگر سربازان باشد، اما متاسفانه تاکنون اعتباري به اين امر تخصيص نيافته و اين امر را از دولت پيگيري مي کنيم. ستادکل نيروهاي مسلح مبغلي به عنوان تاهل پرداخت مي کنند اما چشمگير نيست.

وي با رد خبر تحصيل همزمان سربازان با دوره خدمت گفت: تمامي سربازاني که وارد نيروهاي مسلح مي شوند بايد آموزشگاه هاي فني حرفه اي و يا کاربردي را فرا بگيرند.سربازاني که قصد ادامه تحصيل را دارند بايد از معافيت تحصيلي استفاده کنند. آموزش علمي کاربردي در سپاه تنها براي 3هزار نفر از خانواده هاي بسيجي و ايثارگران است.