کلاس های حضوری

آموزش زبان اسپانیایی

جایگاه و اهمیت زبان انگلیسی در دنیا

/
جایگاه و اهمیت زبان انگلیسی در دنیا  زبان انگلیسی،زبان بین المللی و طبیعتا …
آموزش زبان اسپانیایی

جدول زمانبندی دوره های انگلیسی

/
برای دیدن جدول زمانبندی دوره های انگلیسی روی این لینک کلیک نمایید.…
آموزش زبان اسپانیایی

طرح کلی دوره های انگلیسی

/
دوره های مقدماتی و پیشرفته آزمون آیلتس و تافل عنوان دوره پیش…
آموزش زبان اسپانیایی

نحوه ثبت نام دوره ها

/
نحوه ثبت نام دوره ها برای ثبت نام آنلاین و یا حضوری لطفاً م…
آموزش زبان اسپانیایی

چرا آموزش زبان انگلیسی

/
چرا آموزش زبان انگلیسی مرکز تخصصی آموزش زبان انگلیسی و اسپانی…
آموزش زبان اسپانیایی

جایگاه و اهمیت زبان اسپانیایی در جهان امروز

/
جایگاه و اهمیت زبان اسپانیایی در جهان امروز - دومین زبان بین المللی…
آموزش زبان اسپانیایی

جدول زمانبندی دوره های اسپانیایی

/
برای دیدن جدول زمانبندی دوره های اسپانیایی روی این لینک کلیک نمایید.…
آموزش زبان اسپانیایی

طرح کلی دوره های اسپانیایی

/
عنوان دوره پیش نیاز ساعات طول دوره هدف شهریه (تومان…
آموزش زبان اسپانیایی

نحوه ثبت نام دوره ها

/
نحوه ثبت نام دوره ها برای ثبت نام آنلاین و یا حضوری لطفاً م…
آموزش زبان اسپانیایی

چرا آموزش زبان اسپانیایی

/
چرا آموزش زبان اسپانیایی مؤسسه دانش گسترِ کوه نور فعالیت خود را ب…
آموزش زبان اسپانیایی

بالا و پایین های آموزش زبان اسپانیایی

/
زبانی که امروزه به زبان اسپانیایی معروف است از گروه زبان‌های …